VB-MAPP; Skinner’in (1957) Sözel Davranış (Verbal Behavior) çalışmasına dayalı olarak Dr. Mark L. Sundberg tarafından geliştirilmiştir.

VERBAL BEHAVIOR MILESTONES ASSESSMENT AND PLACEMENT PROGRAM (VB-MAPP) NEDİR?

Sözel Davranış Aşamaları Değerlendirme ve Yerleştirme Programı (VB-MAPP, Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program) otizm spektrum bozukluğu ve gelişimsel yetersizliği olan diğer çocukları başta dil ve sosyal beceri alanları olmak üzere çeşitli gelişimsel alanlarda değerlendiren, ayrıca kendi beceri izleme sistemine dayalı olarak her bir çocuk için bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanması ve uygulanmasına rehberlik eden bir programdır.

Skinner “sözel davranış (verbal behavior)” terimini işaret dili, sembol değişimi (ör: PECS), yazılı dil, jestler veya iletişim tepkilerinin gözlenebileceği tüm iletişim biçimleri şeklinde tanımlamaktadır. VB-MAPP, B.F. Skinner’ın dil analizi, davranış analizi ilkeleri ve gelişimsel dönüm noktalarına dayalıdır. VB-MAPP, Skinner’ın sözel davranış çalışmalarına dayalı olarak Dr. Mark L. Sundberg tarafından geliştirilmiştir. Dr. Sundberg’in bu konuda 1970’li yıllardan günümüze değil uygulamalı ve kuramsal çalışmaları bulunmaktadır ( https://marksundberg.com/, https://www.vbmappapp.com/).

VB-MAPP yaygın olarak otizm spektrum bozukluğu ve gelişimsel yetersizliği olan diğer çocukları değerlendirmek üzere uygulamalı davranış analizi eğitimi almış kişiler tarafından kullanılmaktadır. Uygulamacılar öncelikle davranış analistleri, özel eğitimciler, dil-konuşma terapistleri ve psikologlardır. VB-MAPP anne-babalar tarafından da kullanılabilir.

VB-MAPP; Dr. Sundberg’in 1970’li yıllardan bu yana yürüttüğü uygulamalı ve kuramsal çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

 • VB-MAPP
  otizm spektrum bozukluğu ve gelişimsel geriliği olan çocukların eğitimlerinde kullanılabilecek etkili programlardan biridir.

 • VB-MAPP
  çocukların başta dil ve sosyal beceri alanları olmak üzere çeşitli gelişimsel alanlarda değerlendirilmesi için kullanılabilir.

 • VB-MAPP
  ile eğitim öğretim sürecinin planlanması ve uygulanması gerçekleştirilebilir; geçiş süreçleri planlanabilir.

 • VB-MAPP
  eğitimci ve uzmanların, ailelerin çalışmalarını sistematik, etkili şekilde yürütebilecekleri olanaklar sunar.