Paylaş
  • Hasan Paşa Mah. Fatih Cad. No: 41
  • (+90) 264 582 05 06
VB-MAPP Türkiye
  • Hasan Paşa Mah. Fatih Cad. No: 41
  • (+90) 264 582 05 06
Dr. Mark L. Sundberg

VB-MAPP

Skinner’in (1957) Sözel Davranış (Verbal Behavior) çalışmasına dayalı olarak Dr. Mark L. Sundberg tarafından geliştirilmiştir.
VB-MAPP TÜRKİYE

VERBAL BEHAVIOR MILESTONES ASSESSMENT AND PLACEMENT PROGRAM (VB-MAPP) NEDİR?

Sözel Davranış Aşamaları Değerlendirme ve Yerleştirme Programı (VB-MAPP, Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program) otizm spektrum bozukluğu ve gelişimsel yetersizliği olan diğer çocukları başta dil ve sosyal beceri alanları olmak üzere çeşitli gelişimsel alanlarda değerlendiren, ayrıca kendi beceri izleme sistemine dayalı olarak her bir çocuk için bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanması ve uygulanmasına rehberlik eden bir programdır.

Skinner “sözel davranış (verbal behavior)” terimini işaret dili, sembol değişimi (ör: PECS), yazılı dil, jestler veya iletişim tepkilerinin gözlenebileceği tüm iletişim biçimleri şeklinde tanımlamaktadır. VB-MAPP, B.F. Skinner’ın dil analizi, davranış analizi ilkeleri ve gelişimsel dönüm noktalarına dayalıdır. VB-MAPP, Skinner’ın sözel davranış çalışmalarına dayalı olarak Dr. Mark L. Sundberg tarafından geliştirilmiştir. Dr. Sundberg’in bu konuda 1970’li yıllardan günümüze değil uygulamalı ve kuramsal çalışmaları bulunmaktadır.

VB-MAPP yaygın olarak otizm spektrum bozukluğu ve gelişimsel yetersizliği olan diğer çocukları değerlendirmek üzere uygulamalı davranış analizi eğitimi almış kişiler tarafından kullanılmaktadır. Uygulamacılar öncelikle davranış analistleri, özel eğitimciler, dil-konuşma terapistleri ve psikologlardır. VB-MAPP anne-babalar tarafından da kullanılabilir.

BİZİ ARAYIN (+90) 264 582 05 06
VB-MAPP

VB-MAPP

Türkiye

ÇOCUKLARIN BAŞTA DİL VE SOSYAL BECERİ ALANLARI OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ GELİŞİMSEL ALANLARDA DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN KULLANILABİLİR.

EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNİN PLANLANMASI VE UYGULANMASI GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR; GEÇİŞ SÜREÇLERİ PLANLANABİLİR.

EĞİTİMCİ VE UZMANLARIN, AİLELERİN ÇALIŞMALARINI SİSTEMATİK, ETKİLİ ŞEKİLDE YÜRÜTEBİLECEKLERİ OLANAKLAR SUNAR.

SORUNUZ MU VAR?

Bizi arayabilir, ya da iletişim sayfasındaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

VB-MAPP

Türkiye

“Çocukların başta dil ve sosyal beceri alanları olmak üzere çeşitli gelişimsel alanlarda değerlendirilmesi için kullanılabilir.”

VB-MAPP

Türkiye

“Otizm spektrum bozukluğu ve gelişimsel geriliği olan çocukların eğitimlerinde kullanılabilecek etkili programlardan biridir.”

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Choose Your Color